mandag den 25. januar 2010

Konference om adgang til offentlige data


Slip data fri ...
/Sik


Only Danish
/Sik


Quote

Offentlige Data I Spil Konference

IT- og Telestyrelsen inviterer til konference om adgang til offentlige data.

Konferencen henvender sig til både offentlige myndigheder og institutioner og til private virksomheder og organisationer.

Tilmelding sker på Digitaliser.dk


Erhvervsmæssig værdi, innovation, transparens, bedre offentlig service

Det private erhvervsliv kan bruge offentlige data som råstof for udvikling af nye intelligente digitale produkter og services med erhvervsmæssig værdi. Samtidig kan data udnyttes på nye måder til at styrke indsigt, transparens og den demokratiske proces. Offentlig information kan gøres ’smartere’ gennem udvikling af nye former for sammenstilling og præsentation af data, og der vil kunne tilbydes flere intelligente og effektive løsninger til selvbetjening og indberetning. Erfaringer fra Storbritannien og USA viser, at det absolut ikke skorter på gode idéer til ny og innovativ anvendelse af offentlige data.

Masser af data

I denne sammenhæng har Danmark den store fordel at have været langt fremme med indsamling af data og digitalisering gennem mange år, hvilket betyder, at den danske offentlige sektor besidder store mængder værdifulde data, som nu kan sættes i spil.

Behov for ensartet praksis

Det er dog en væsentlig barriere, at der i dag ikke findes en ensartet praksis på området. Det betyder blandt andet, at mange virksomheder og iværksættere ikke ved, at de værdifulde data findes, og at mange offentlige myndigheder ikke er bevidste om værdien af deres data. Samtidig er der blandt de offentlige myndigheder stor forskel på, om virksomheder og iværksættere kan få adgang til data og - hvis de kan – på hvor nemt det er, hvad det evt. koster, og på hvilke betingelser data kan anvendes. Juridiske og privacy-mæssige udfordringer skal håndteres, og den eksisterende forretningsmodel, hvor myndigheder har indtægtsdækket virksomhed på salg af deres data, skal indtænkes.

Initiativet ’Offentlige Data I Spil’

IT- og Telestyrelsen har derfor igangsat initiativet Offentlige Data I Spil, for at lave et koncept for, hvordan man som virksomhed eller iværksætter kan få adgang til offentlige data på en ensartet måde, så man får én indgang til at anvende offentlige data, hvor de juridiske, økonomiske og praktiske aspekter bliver håndteret under ét.

Konferencen

På konferencen kan du se konkrete eksempler på innovation med udgangspunkt i offentlige data, høre om forretningspotentialet og om internationale erfaringer med at sætte offentlige data i spil. Hør blandt andet Peter Corbett, som var arkitekten bag den amerikanske datainitiativ Apps for Democracy, og hør fra danske myndigheder som allerede har taget initiativer på området. Oplev desuden kulminationen på projektkonkurrencen om offentlige data, når videnskabsminister Helge Sander afslører vinderprojekterne.

Tid: Torsdag den 4. februar 2010

Sted: CPH Conference i DGI Byen, Tietgensgade 65 i det centrale København.

Tilmelding: Digitaliser.dk

Links: Program for konferencen: http://digitaliser.dk/news/449202

Om initiativet 'Offentlige Data I Spil' og Digitalisér.dk-gruppen om initiativet: http://digitaliser.dk/group/237756/profile

Read more: http://digitaliser.dk/news/436339

Ingen kommentarer:

Send en kommentar