torsdag den 17. september 2009

Augmented reality i en Web 2.0 verden


Mød mig på Kortdage 2009 i Kolding - Fredag d. 20 november kl. 10.30
/Sik


Only Danish ...
/Sik


Quote

Glober og kort på nettet, street view, photosynth og digitale billeder. En virtuel verden er vokset frem på nettet. Sammen med virkeligheden, og specielt ude i virkeligheden, er der skabt en basis for augmented reality eller på dansk "udvidet virkelighed". Spørgsmålet er nu: kan man bruge det til noget fornuftigt, eller er det bare fis og gas?

Ledningsregistrering er et område, som med fordel vil kunne anvende augmented reality, og derved øge sikkerheden ude i marken, når kablerne i jorden skal findes og undgås i forbindelse med diverse gravearbejder. Web 2.0 er en platform, som formentlig også vil kunne løse denne del af denne verdens arbejdsopgaver.

Teknikken vil blive demonstreret via små demoer, som online viser, hvad der muligt vha. frit tilgængelige services. Google Map/Earth vil her komme til at fylde en del, men også Microsoft Virtual Earth m.fl. vil blive draget med ind i stoffet, hvis det bliver fundet passende for at belyse et eksempel. Andre Web 2.0 tendenser, såsom sociale netværk og feeds, vil komme til at krydre retten undervejs.

Når man i dag arbejder med ledningsoplysninger, forholder man sig strengt til de tekniske tegninger, og anser dem for den fulde sandhed, når det drejer sig om at lokalisere ledningerne i jorden. Disse tegninger er dog ikke mere præcise end den omhyggelighed, hvormed entreprenørerne arbejdede, da man lagde dem i jorden. Plus/minus 10 cm i alle dimensioner er formentlig ikke et særsyn - ej heller ad hoc løsninger i forbindelse med ’fremmedlegemer’ i jorden. Min påstand vil være, at hvis man affotograferede alle ledninger, inden de dækkes til, vil man kunne stille et kraftfuldt visuelt værktøj til rådighed – som at tilføje ortofotos til de tekniske kort: i dag kan man ikke undvære disse.

Hvis en vej blev affotograferet hver gang, den havde været gravet op, og kabler mm. havde været synlige, kunne man ’køre’ rundt i gaderne a la street view og derved se ledningerne med egne øjne i forhold til kantsten, buske, hegn, husmure, etc. Man kunne formentlig også få overlejret de tekniske tegninger på billederne og herved se de før omtalte usikkerheder med egne øjne.

Udover ovennævnte eksempel vil andre eksempler, baseret på de nyeste tendenser indenfor augmented reality og web 2.0, blive inddraget og belyst.


Forfatter:
Sik Cambon Jensen, GIS Guru, KMD

GIS

Sik Cambon Jensen

Read more: http://kortdage.dk/Default.aspx?ID=8640&AbstractId=34

Ingen kommentarer:

Send en kommentar