torsdag den 29. april 2010

WEBKORT OG GIS


Kortunderstøttende sagsbehandlinger ved brug af kort-kloge applikationer?
/Sik


Only Danish ...
/Sik


Quote

De seneste års teknologiske udvikling har gjort det tydeligt, at der ligger et stort potentiale i at bruge interaktive kort til at anskueliggøre og analysere sammenhænge mellem forskellige datasæt. En vedholdende standardiseringsindsats og udviklingen af let tilgængelige værktøjer har gjort, at offentlige myndigheder står godt positioneret til at udnytte potentialet ved at omsætte deres data til geoinformation.


Netværksgruppen beskæftiger sig blandt andet med følgende temaer:


I CEDI's netværksgruppe om Webkort og GIS ser vi på de mange nyskabende anvendelser for kortbaseret visualisering af stedfæstede data. Netværksgruppen beskæftiger sig blandt andet med følgende temaer:

  • Hvad betyder de fællesoffentlige initiativer på geodata-området?
  • Hvad er de typiske snubletråde i offentlige geoinformations-projekter?
  • Hvordan bruges interaktive kort som middel til borgerinddragelse?
  • Hvordan forholder man sig til web 2.0-fænomener som brugergenererede data, mashups og lokationsbaserede tjenester?
  • Hvor går grænsen for, om et offentligt datasæt er egnet til geokodning?
  • Hvordan bruges geografisk information strategisk?

Kommende møder


Med mindre andet er anført, afholdes netværksmøderne i tidsrummet 13 - 16:

27.5.2010 hos CEDI, Islands Brygge 55, København S. På mødet vil du bl.a. kunne høre Jan Hvidtfeldt Andersen, direktør for Halsnæs Forsyning tale om sine erfaringer fra udarbejdelse af en GIS-strategi i Ringsted Kommune.


18.11.2010 hos CEDI. Islands Brygge 55, København S. På mødet vil du bl.a. kunne høre
Chefkonsulent Karsten S. Bjerrre fra Københavns Kommunes Socialforvaltning fortælle om forvaltningens statistiske model for budgetmæssig prognosticering af udgiftsfordelingen vedrørende tiltag for udsatte børn og unge i byens forskellige socialdistrikter.


Read more: http://www.cedi.dk/visArtikel.aspx?ID=6646

Ingen kommentarer:

Send en kommentar