torsdag den 27. november 2008

Colors and the UI


Der er mange former for farveblindehed. Kik på folk når de sætter farver sammen (tøj, hus, møbler, etc) og se hvorledes det tit ikke hænger samme. Sæt de samme folk til at lave hjemmesider (det gør de allerede) og se resultatet. Ofte noget være svineri. Men er det vigtigt? Er det ikke budskabet der er vigtigts? Jo, og nej. Jo fordi det erdet og nej fordi budskabet kan blive overset hvis det ikke 'ser pænt ud'. Pas dog på - det virker også den anden vej rundt. Hvor meget intetsigende crap kikker man ikke på en ekstra gang bare fordi det ser fancyflot ud. Læs artiklen og bliv klogere på farver og præsentation ...
/Sik


There are many kinds of color blindness. Look at how people put match colors (clothes, house, furniture, etc) and see how it often is visually disturbing to watch. Let these people design web pages (they already do) and see the result. Often it's a horrible mess. But is it important? Should we care about it? The message should be the most important, right? Yes and no. Yes because it's the message that brought the page at light in the first place and no because even the most important message will get lost if not presented right. You have to be careful though - it also work the other way around - crappy info get all attention because it look oh so fancy. Read the article and become a color expert ...
/Sik


Quote

Color is the sensation that is invoked when light of wavelengths between 360nm and 720nm hits our eyes and then is processed by our visual system [3]. Our eyes feature three types of color receptors, each maximally receptive to long, medium, and short wavelengths of light. These are known as L-, M- and S-cones. As it can be seen in Figure 1, a light with a wavelength of 530nm triggers the M-cones most, the L-cones slightly less and the S-cones just a little. The perceived color impression would then be a green.

Fig. 1: Color perception is achieved through three cone types (after [4]).

On computer screens colors are defined through the RGB color model (R stands for red, G for green and B for blue). These three colors are called primary colors and correspond to the wavelengths the L-, M- and S-cone are most receptive for. Primary colors cannot be generated by mixing other colors. Instead, by mixing primary colors, all other colors can be generated. Each pixel on a screen shows a color generated by the interplay of one red, one blue and one green light source that are so close to each other that they cannot be distinguished. [...]


Read more: http://www.infoq.com/articles/Colors-UI

Ingen kommentarer:

Send en kommentar