lørdag den 29. august 2009

How NOT to use PowerPoint!


Powerpoint fik gjort endelig has med over heads ... Men indhold og form er langt hen ad vejen forblevet den samme ... De største fremskridt er sket i forhold til overgange og små standard animationer ... Set og afprøvet så mange gange at man bliver mere træt af det en begejstret for det ... På sitet SlideShare.com ser man dog en enorm kreativitet som løfter os ud af bullet-liste-helvedet - her finder man rigtig mange eksempler på både anderledes, flotte og ganske underholdende præsentationer ... Hovedårsagen til dette tror jeg er at forfattere som lægger materiale på SlideShare tænker mere på hvorledes deres præsentation kan stå alene fremfor hvorledes han eller hun skal bruge den som støtte i en live talk ...
Skal man gå andre veje er der heldigvis også andre alternativer til PP - f.eks. http://prezi.com/ - her kan man fortælle sin historie på et uendeligt stort canvas med mulighed for uendeligt zoom ... Overvej lige hvad det kan give af spændende muligheder ... Skulle man fortsat sværge til PP kan man jo håbe på at PP 2010 kan hæve niveauet over det middelmådige ...
/Sik


PowerPoint got rid of all the annoying over heads ... But the content and the substance more or less stayed the same ... We got added (standard) animations and text popping and flopping ... By now seen so many times and so heavily over done that it's more boring than awakening ...
At SlideShare.com you'll however see an enormous load of creativity moving far away from the bullet-list-hell ... Here you'll find many good examples of fresh new and entertaining presentations ... The main reason I think owed to the fact that the authers create these presentations as stand alones and not as live support safety nets ...
Should you feel like going other directions you'll find several alternatives among those http://prezi.com/ - the idea here is to have an infinite canvas with unlimited zoom capabilities ... Image what that may bring you ... Should you still fell like a PP man you can only hope that the PP 2010 will heighten the level of the mediocre ...
/Sik


QuoteAccording to Don McMillan, here is a humorous & yet insightful viewpoint on how people (teachers included) should not be using PowerPoint. [...]

Read more: http://www.youtube.com/watch?v=cagxPlVqrtM

Ingen kommentarer:

Send en kommentar