tirsdag den 24. marts 2009

Kortforsyningsseminar 2009 - Part 2


Infrastruktur for geografisk information - i et strategisk perspektiv
v. Søren Reeberg Nielsen

Søren lagde ud med at fortælle at Center for koncernforvaltning er nedlagt og at Statens IT ikke er nedlagt - blot sat i tankeboks. Dernæst kunne han berette at 2008 var året hvor 100 mill årlige forespørgsler på Kortforsyningen var rundet.
Herefter skiftede han over til at snakke om lov om geografisk infrastruktur. Loven siger som sådant intet nyt som ikke allerede blive gjort, men der er nu en øget opmærksomhed på GIS området. Så var det en gennemgang af Inspire som blev bragt op. Der er tale om en minimums implementering (men samlignet med naboerne i EU er vi langt fremme). Inspire betyder blandt andet
  1. Én indsamling af GIS data
  2. Overblik over GIS data
  3. Mulighed for at sikre at GIS data kan anvendes sammen
  4. Betingelser og udstilling af data
Standardisering af data betyder at øgede muligheder for samarbejde på tværs af grænser, men også større konkurrence. Så var der lidt om statsaftalen som betyder at:
  1. Alle statslige ministerier og undervisningssektoren har fået adgang til GIS data
  2. Adgang til den fælles infrastruktur
  3. Koordineret indkøb af GIS data
  4. Der er oprettet et koordineringsforum
Samarbejdet gælder også den private sektor hvis den er villig til at spille med på den vilkår der måtte gælde. Her blev nævnt Vis Stedet, FOT, Højdemodellen.
En kort passus om miniMaks: 'vanskeligere end forudset og problemer med leverancesystemet'
Søren berettede dernæst at e-Tinglysning (et andet problembarn) forventes klar til september i år. Ovenpå disse knap så positive emner sluttede han dog af med at konkludere at Danmark er i førerfeltet når det gælder geografisk infrastruktur og henviste også til Geoforums vision om at vi skal være en kompetance nation. Spørgsmålet er om det giver os et internationalt potentiale? 
/Sik


Only Danish
/Sik

Ingen kommentarer:

Send en kommentar