tirsdag den 24. marts 2009

Kortforsyningsseminar 2009 - Part 4


Geodata standardisering
v. Jens Ole Bach
Først lidt historie: Kommunalreformen medførte udbygning af den kommunale infrastruktur og dermed også GIS. Dette førte til større investeringer i geodata, mangel på kompetancer og en uhensigtsmæssig leverandørafhængighed. Et par nationale enheder er dukket op i form af DMP og FOT og man har for første gang set siloerne smuldre ude i kommunerne - godt, men der mangler stadig en tilpasningsproces. Her kan man f.eks nævne den massive efterspørgsel efter geodata som er kommet fra alle forvaltningerne udenfor teknisk forvaltning. Geodata Danmark har forestået en undersøgelse og analyse og har blandt andet konkluderet at samlægning af drift og satsning på webgis løsninger er vejen frem. Cowi har efterfølgende fået frie hænder til at kikke på potentielle effektiviseringsområder. Slagets gang har været som følger:
  1. Standardisering ved Geodata Danmark, '08
  2. Forretningsanalyse ved Cowi, marts '09
  3. Implementeringsplan, juni '09
  4. Implementering, efterår '09
Der er blevet nedsat en gruppe til styring af disse processer og Eva Kanstrup er udnævnt som formand. I gruppen sidder repræsentanter for KMS, EBST, ITST og KL.
Problemstillingerne minder meget om ESDH problematikken i forhold til referencearkitekturen. Der er blandt overlap imellem DMPs og FOTs data og man henstiller til at de forsøger at koordinere tingene bedre.
I forbindelse med forretningsanalysen har man konkluderet at hvis man kan drifte en kommune kan man også drifte 5 - med andre ord er alle de dyrekøbte spatiale servere ikke en fordel og bør udfases til fordel for nogle centrale driftscentre. I en konkret analyse kunne det påvises at 6 kommuner kunne spare 7 millioner i drift om året. 
Mht. WebGIS klienter kan de nedbringe udgifter forudsat at man kan få den lavet så de er uafhængige af leverandører over tid. Man kunne ligefrem tale om at en leverandør skal certificeres til at overholde en række krav til driften og løsningerne som man ikke ser idag. Jens viste her en figur med 5 søjler som repræsenterede standardiserede driftsydelser og 3 søjler som repæsenterede databaser (blandt andet DMP og FOT).
Anbefalingen af udfasning af spatiale databaser og udvikling af fælles forretningsmodeller har KL valgt ikke at følge nu, men i stedet sætte  dem i venteposition.
Alle disse betragtninger vil være tilgængelig på KLs hjemmeside fra imorgen (25/3).
/Sik

Logo: KL


Only Danish
/Sik

Ingen kommentarer:

Send en kommentar