søndag den 17. august 2008

Det Mangfoldige Byrum og GIS

Fra http://www.detmangfoldigebyrum.dk/:

Menneskelige aktiviteter i det fysiske og virtuelle rum er de væsentligste og afgørende drivkræfter i det fremtidige diversificerede byliv. Vi analyserer denne menneskelige adfærd og disse aktiviteter i fysiske og virtuelle miljøer i tid og rum og benytter tværfaglige forskningsmetoder, som giver mulighed for en bred diskussion af relationer og interaktioner mellem mennesker, rum og bevægelser.

Human activities in the physical and virtual space is one of the main driving forces of future diverse city life. By analyzing the human behaviour and activities in the physical and virtual enviroments in time and space using merits from various areas of science will open up for discussions on relations and interactions between humans on the move.

/SikForskningsprojektets dataindsamling bygger på GPS-teknologi, hvor en GPS bliver udleveret
til respondenterne, der så dagligt besvarer et elektronisk spørgeskema om deres "ture" i løbet af dagen. Som pilotprojekt blev systemet af GPS’er mm. testet i samarbejde med Aalborg Kommune i fire af kommunens parker. Som case blev Skanseparken udvalgt i forbindelse med den efterfølgende bearbejdning af GPS data i GIS.


[...]

Source: http://77.247.64.13/fileadmin/UploadInformi/Billeder/08_Nyhedscenter/0808_gisiaktion.pdf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar