tirsdag den 26. august 2008

KMS 'Vis stedet' partner seminarJeg deltog idag i KMS' partnerseminar vedrørende Vis stedet. En 15 - 20 deltagere fra hele den danske GIS branche deltog og lyttede til indlæg af Jon, Jes og Søren.

Lad mig starte med et citat fra KMS' egen hjemmeside:

Formålet med Vis Stedet er at gøre det så let og smertefrit som muligt for en organisation at kunne vise geodata og kort fra Kort & Matrikelstyrelsen, med egne data overlejret på deres hjemmeside. Vis Stedet er implementeret i javascript og afvikles uden installation af ekstra komponenter i brugerens webbrowser.

Vis Stedet giver alle myndigheder mulighed for at anvende det samme geodata og kort grundlag, i samme visuelle miljø. Derfor vil brugerne opleve en ensartethed i funktionalitet uafhængig af hvilken myndighed, der står bag hjemmesiden.

Denne vision er muliggjort vha. Open Source software, åbne standarder og rene snitflader.

Status pt. er den at version 1.0 kom i april og at version 1.1 er på gaden nu og er som sådan færdig til brug. Det blev dog pointeret at 'færdig' bliver den aldrig idet den meget gerne skulle videreudvikles og det i samarbejde med os partnere. I går, d. 25., havde man en seance med statsmyndighederne hvor man viste resultatet og hvor den blev godt modtaget.

Dagen i dag skulle gå med at fortælle hvad Vis stedet er for en størrelse og hvor den er på vej hen.

 1. Teknologi: Vis stedet er ikke en applikation, men en åben API baseret på HTML og JS. Open Source komponenter som Open Layers, event pump, geoObjects, script.aculo.us og scriptaculous. Teknikker anvendt er åbne standarder som SOAP, JSON og Ajax.
 2. Data: KMS leverer deres gængse kortprodukter som vi kender fra Kortforsyningen til denne API. Der udover er det meningen af andre data leverandører kan pumpe data ind i systemet. Anvendelse og brug blev diskuteret og hvorledes man sikrer adgang.
 3. Sikkerhed: Adgang til kort styres vha. en ticket (cookie) som man får ved at man opretter en login og proxy funktion på sit site (dette skulle vise sig i teorien at være lige ud af landevejen, men i praksis en anelse sværere).
 4. Produktion: Man har prøvet at afdække systemet svagheder og det kom ikke som nogen overraskelse at performance i denne forbindelse var et issue. Man forsøger at definere nogle fornuftsbetingede begrænsninger i systemet således at man ikke 'kommer til' at pumpe systemet for resourcer. Ligeledes opfordres udviklere af applikationer som skal bruge Vis stedet til at tænke os om inden man tvinger for meget ud af systemet.
  Kortbilleder er cached i faste zooms, men det er muligt at 'ramme' indimellem og her få dynamisk genererede kortbilleder retur - dette vil dog gå væsentligt langsommere. Det vil derfor være en klar fordel at ramme de zooms som anvender cached data.
  JSON tjenesterne er til fri afbenyttelse og man kan frit anvende dem (endnu). Det betyder blandt andet at AWS'en (Adresse Web Servicen) har en JSON backend som man kan fange fra sin web client.
 5. Klient: Vis stedet tænkes brugt til indlejring af kortkomponenter med tilhørende data. Alt sammen web baseret og med de begrænsninger i cpu og båndbredde som følger med. I denne web 2.0 verden har man været nødt til at definere en eller anden nedre grænse for hvor gammelt et udstyr der er krævet. Det er ikke nogen hemmelighed at der foregår rigtig megen parsning i klienten som kun tidsvarende maskiner kan håndtere fornuftigt.
 6. Standardisering: KMS arbejder jo som de altid har gjort på at ensarte data. Derfor er data udefra altid behæftet med en masse arbejde i form af datavaskning, kvalitetssikring, generalisering og kartografisk simplificering. KMS anvendte i denne sammenhæng ordene 'lækre data'. Dette være sagt vil denne proces alle dage gå nemmere hvis man på sigt formår at standardisere data. Dette er en proces som EU i Inspire rammer arbejder på. Det kommer dog til at gå længe inden vi herhjemme vil se resultatet af dette arbejde.
 7. Operationelle data: Når først grundkort er på plads er det de operationelle data - for de mestes vedkommende punkt temaer som skal i spil. Til dette formål har man valgt at anvende KML (geoRSS er dømt ude af KMS). Dette er et gennemprøvet format som fornyligt blev godkendt som en åben OGC standard. Formatet er endvidere efterhånden et meget udbredt format som alle gængse systemer kan læse og aflevere. I denne sammenhæng skal nævnes at man hos KMS har kikket lidt på mængden af KML og hvad klienten kan klare og her har man set øvre grænser ved 200 - 300 elementer og/eller 2000 - 3000 punkter. Der sker et dramatisk fald i klient performance når disse grænser nås.

Udover al snakken var der afsat rigelig tid til 'hands on' øvelser. Her fik vi set hvad man havde at gøre med og hvorledes det fungerede. Personligt drillede det og jeg fik ikke demoerne til at funke, men det skulle efter sigende være en engangsforteelse som man derefter ikke skal tænke mere over.

Alt i alt et godt seminar, dog sad jeg lidt med følelsen af 'Kejserens nye klæder'. Enten har jeg helt misset pointen eller også har vi nu fået noget som vi hele tiden har haft. Jeg har tidligere leget med Open Layers og ganske problem frit trukket KMS' skærmkort ind i en test applikation. Derudover har jeg kunnet mashe en masse anden data ind over samt kunnet tilføje KML i vildskab. Så hvad er det jeg nu har fået med Vis stedet?

Svaret må være at KMS har bedre styring på brugen af deres data og at qua deres API kan hjælpe os med at undgå at lave alt for mange nye dybe tallerkner. Om end ikke andet bør vi fremover dele det musselmallede med resten af butikkens kunder.

/Sik

PS. Der kom en god pointe omkring denne nye fantastiske teknologi (web 2.0) hvor det hele nu er blevet meget lettere. SÅ er det man spørger sig selv hvem er det som sparer tid? Svaret er at det er der ingen der gør - referencer som Google og VE har blot hævet standarden og udvidet funktionslisten.Only Danish.
/Sik


Read more: http://visstedet.kms.dk/demo/demo.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar