søndag den 7. juni 2009

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling


Danske offentlige data frit tilgængelige ... Så skulle man opleve det med ... Søren Johannesen har sørget for at disse data også er tilgængelige på GeoCommons.
/SikOnly Danish
/Sik


Quote

I akutte situationer, for eksempel i forbindelse med ulykkes- eller katastrofesituationer, kan fejl eller usikkerhed om hvilken kommune, politikreds eller postnummer en bestemt adresse eller ejendom ligger i, være fatal for borgernes liv eller førlighed. Derfor er landets administrative geografiske inddeling i kommuner, regioner, retskredse med videre fundamental for organiseringen af den offentlige forvaltning, beredskabet, udarbejdelse af statistik og mange andre formål.

DAGI-datasættet er et standardiseret referencedatasæt, som beskriver – og viser – landets administrative geografiske inddeling.

Du kan læse mere om rammerne for DAGI-datasættet her.

Kort-temaerne i Danmarks Administrative Geografisk inddeling (DAGI) kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål uden betaling. Der er ikke tale om slutbrugerprodukter, men om geodata, som skal bearbejdes, før de bliver færdige produkter (f.eks. et trykt kort) eller løsninger (f.eks. en internet-service).

DAGI-datasættet indeholder pt. følgende kort-temaer, som kan downloades og bearbejdes i organisationens eget GIS-system:

1. Kommuner og regioner
Danmarks inddeling i 98 kommuner og 5 regioner, som fastlagt i lovgivningen herom.

2. Sogne
Danmarks inddeling i ca. 2000 sogne, ca. 110 provstier og 10 stifter, som fastlagt af Kirkeministeriet.

3. Retskredse
Danmarks inddeling i 24 retskredse, som fastlagt i lovgivningen herom.

4. Politikredse
Danmarks inddeling i 12 politikredse, som fastlagt i lovgivningen herom.

5. Postnumre
Danmarks inddeling i ca. 1100 postnumre, som fastlagt af Post Danmark efter koncessionsaftalen.

6. Opstillingskredse og afstemningsområder
Danmarks inddeling i 92 opstillingskredse og ca. 1600 afstemningsområder, som fastlagt i lovgivningen herom.

Download af data

Herunder kan DAGI-datasættet downloades. Bemærk, at filerne er i zip-format.

Temaerne  5. Postnumre og 6. Opstillingskredse og afstemningsområder er fortsat under udvikling. Disse data er derfor ikke opdateret.

Source: GeoJournalistik & Microformats

Read more: 

1 kommentar:

  1. Hej Sik

    Tak for omtale og PR af mit Geocommons projekt. Det primære mål var jo at få et referenceværktøj med KML formattet - så dem der skal bruge en enkelt polygon kan hente og kopier ind i deres egne projekter. Håber at nogen vil tage dette til sig - Vil gøre mit i form af indlæg "How to ..."

    SvarSlet