fredag den 27. februar 2009

Innovativ udnyttelse af offentlige data


Afsindig spændende læsning ... Set fra et produktudviklingssynspunkt er der et kæmpepotentiale i at give/få adgang til de gigantiske mængder af data som er produceret og vedligeholdt herhjemme. Set fra et GIS synspunkt flimrer det allerede for øjnene ved tanken om alle de lækre kort og applikationer der vil kunne fremstilles. Men så er der tankerne omkring den forretningsmodel som skal bære data ud til folket - Videnskabsministeren har lagt op til at en pris på data skal/vil animere til øget udbud af nye tjenester og endnu mere omsætning. Et eller andet sted klinger det ikke helt rigtigt ... brug af data skal koste og hvem skal betale? Det skal slutbrugerne - os allesammen. Først betaler vi for at data skabt, så betaler vi for at få data udstillet og i sidste ende skal vi også betale for at bruge data ... Fair? Måske og måske ikke ... jeg tror man har brug for at se nogen af de første gode ideer udviklet på denne data-platform ...
/Sik


Only Danish.
/Sik
Quote

Den offentlige sektor har siden sit udspring indsamlet og behandlet data i forbindelse med sit virke. Den teknologiske og samfundsmæssige udvikling har i en gensidig påvirkning udviklet det offentliges anvendelse af data og fremkomsten af IT har betydet en eksplosion i produktionen af data i det offentlige. Gradvist har modeller for integration af IT-systemer bevirket, at det har vist sig fordelagtigt at genbruge data på tværs i det offentlige som det sker i vidt omfang i forbindelse med etablering af stamdataregistrene (CPR, CVR, etc.),
geografiske data og statistiske data. 

Fremkomsten af modeller og infrastruktur til integration af IT-systemer har desuden bevirket, at man i Danmark og internationalt har set modeller for genanvendelse af offentlige data i den private sektor. Det vil sige, at f.eks. CPR-data anvendes til at sikre at bankerne bliver opmærksomme på bl.a. flytninger og dødsfald. Denne genanvendelse af data skaber værdi både i form af udvikling og salg af produkter og services (ved bl.a. at indbygge CPR-data i f.eks. kundehåndteringssystemer) og gennem effektivisering af processer internt i f.eks.
banker.

Det er Gartners vurdering at man i Danmark er forholdsvis langt med genanvendelse af offentlige data, når man sammenligner med genanvendelsen i andre lande. Det skyldes bl.a. en lang tradition for at registrere mange data i det offentlige og at man de sidste 20 år er nået relativt langt med digitalisering af den offentlige sektor. Sammenlignet med den totale mængde offentlige data, som findes er graden af genanvendelse af dataene i den private sektor dog stadig meget begrænset i forhold til potentialet.

[...] 

En række teknologiske muligheder baseret på Internettet og web-teknologier er under udvikling, som har givet og vil give muligheder for en række innovative koblinger af data. De mest kendte eksempler på nuværende tidspunkt er såkaldte mashups, som anvender Google Maps eller andre tilsvarende korttjenester som kombineres med andre data til udvikling af nye services. Tjenesten findvej.dk udgør et simpelt eksempel på en sådan mashup i dansk sammenhæng, hvor offentlige adressedata kombineres med Google Maps. Det er Gartners vurdering, at disse mashups kun udgør et hjørne af det potentiale som eksisterer ved at sammenstille og behandle offentlige og private data. Bl.a. mashupmodellen men også mere bredt SOA og WOA modeller giver mulighed for at udnytte potentialer, som ikke tidligere har været mulige, fordi den nødvendige investering har været
for høj.
[...]

Read more: http://digitaliser.dk/resource/237763/artefact/Gartner-innovativ-udnyttelse-v1.1.pdf/inline

Ingen kommentarer:

Send en kommentar