mandag den 21. juli 2008

e-NET Info til ArcGIS Server

Et rigtigt godt bud på en fleksibel map viewer baseret på ArcGIS Server Web ADF'et.

A visionary concept for a flexible map viewer based on the ArcGIS Server Web ADF.

/Sik

Let og sikkert at dele geografiske informationer via Inter- og intranete-NET Info er et serverbaseret modulopbygget produkt fra Informi GIS.
Vi har samlet de redskaber og funktioner, der er nødvendige for at bruge GIS logik i hele organisationen, i fem moduler.

Modulerne kan du selv sammensætte og udbyde som web applikationer efter behov. Web applikationerne er enkle at oprette og kræver ikke assistance fra eksterne konsulenter.
Brug kompetencer og ressourcer bedst muligt

e-NET Info er designet, så du får den mest effektive tilgang til at løse og håndtere opgaver. Det har vi gjort ved at fordele arbejdsopgaverne på fire forskellige brugerprofiler.
I e-NET Info kan alle profilerne arbejde uafhængigt af hinanden, og organisationen bruger derved ressourcer og kompetencer bedst muligt.

Ved at eliminere behovet for massiv oplæring og samtidig øge brugervenligheden, er du sikret et hurtigere afkast af din investering. [...]


Read on: http://www.informi.dk/index.php?id=enet

Read more: http://www.informi.dk/fileadmin/UploadInformi/PDF/120608_enet_Artikel.pdf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar