torsdag den 17. juli 2008

Google Earth Browser PlugIn

GE i din browser

For nogle måneder siden frigav Google en browser plugin til Google Earth. Samme Viewer med mange af desk top udgavens funktioner. Forskellen er at den ny kan indlejres på en hjemmeside og styres via et js api. Smart og det funker! Prøvede at lave en lille søge dimmer hvor man taster adresse eller stednavn. Det er en fornøjelse at se hvorledes globen snurrer og zoomer.
Some months ago Google released a Google Earth plugin to your browser. Same viewer and many of the well known functionalities from the Google Earth desk top version. The great difference is that now you can embed Google Earth on your own home page and control it via the js api. Great and it works! I tried to implement a simple search app capable of searching addresses and places. It was a great pleasure to see the globe turn and zoom.Udover styring af kontrol panel (zoom, pan, tilt, height) er det også muligt at kalde et KML link. Nedenfor er vist hvorledes et kommunetema fra AE35-unit ser ud i GE.
Apart from the control panel (zoom, pan, tilt, height) it is possible to reference KML links. Below is shown the Municipality layer from AE35-unit.

Der findes en række værktøjer til at konvertere ESRI shape data til KML (der findes helt sikkert lignende til MapInfo m. fl.). Disse temaer ville man meget hurtigt kunne vise i browseren vha. GE plugin'en. Mine erfaringer ind til videre viser dog at datamængden ikke må blive for stor - et landsdækkende matrikelkort vil være en meget dårlig ide.
Men til alle andre levende data kunne dette være meget interessant. Nu hvor KML er blevet en officiel standard vil vi helt sikkert se mange nye og spændende data som bliver stillet live til rådighed via KML. F.eks. nyheder mm.
There exists a line of tools for converting ESRI shape data to KML (and surely there exist similar apps for MapInfo among others). These layers can now be published via Google Earth. Personal experiences does show, however, that large data sets it no good for KML. But for alle other live data its no bad idea.
Now that KML has become an official standard it going to be very interessting and we will surely see a lot of data available via KML. News stories among others.Ingen kommentarer:

Send en kommentar