mandag den 21. juli 2008

Det tabte land

Størstedelen af de kort man finder på nettet drejer sig om nye kortdata (og gerne så nye som mulige). I blandt disse finder man dog enkelte løsninger som beskæftiger sig med ældre data.
Linket nedenfor viser et fint eksempel som gør brug af Google Earth plugin'en.

For most part of the map apps you'll find on the net you'll see new data (and updated frequently). Among those it is possible to find a few that look back to how it once was.
The link below shows a nice example (using the Google Earth plugin).

/Sik

Miljøskribenten Kjeld Hansen har i april 2008 udgivet bogen “Det tabte land” hvor han behandler 250 års landvinding i Danmark. Det fik den konsekvens at tusinder af moser forsvandt, bække blev gemt væk langt nede i cementrør i det danske landskab, strandenge og ådalene blev udtørret. DR P4 sjællandsredaktion har lavet et tema over dette emne, hvor der kan høres flere interviews med Kjeld Hansen. Nede på temasiden har de også lavet et Google Maps, der viser hvor flere af disse områder befinder sig, som er blevet forandret. [...]

Read on: http://www.microformats.dk/2008/07/14/landvindingsloven-det-tabte-land/Source: http://www.microformats.dk/kort/googlebike/landindvindning.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar