fredag den 18. juli 2008

PopFly - Create MashUps in no time

Faldt over Microsoft PopFly den anden aften. Ud over en web editor, en game editor indeholder PopFly også en Mash Up editor. Mange spændende 'blocks' er allerede tilføjet og det skulle vise sig at det ikke tager mange klik førend man har sin første Mash Up:

The other night I stumbled over Microsoft PopFly. Apart from being a web editor, a game editor it is also a Mash Up editor. A lot of exiting building 'blocks' are already available and after only a few clicks with the mouse I had my first Mash Up.Ved at forbinde en 'Upcoming' block med en Virtual Earth block kunne jeg hurtigt få vist hvor og hvornår en eller anden GIS event ville forkomme.

By combining the 'Upcoming' block with the Virtual Earth block I had quickly made a Mash Up capable of showing me GIS events - when and where.Ideen med at abstrahere en web service ud i blocks som man herefter kan junglere med i web klienten er super genial. Med PopFly hvor 'kodningen' foregår visuelt er det ikke svært at sammensætte den Mash Up man lige har behov for.
Dette såfremt den ønskede block allerede findes. Hvis ikke skal man tage kodekasketten på igen og komme efter det. Visual Studio understøtter PopFly så det burde dog være en overkommelig opgave.
Forestil jer at man vha. ArcGIS model builder laver et GIS værktøj. Udstiller dette via en web service, konsumerer denne vha. PopFly og vupti så har man en GIS block som kan arbejde sammen med 100+ allerede eksisterende blocks.

By abstracting the web service into blocks capable of being juggled around in the web klient is brilliant. With PopFly the coding bit is done visually which makes it very easy to do.
This, however, only if the appropriate block is already made. If not you will have to get back into coding mode. Visual Studio supports PopFly so I guess the task will be manageable.
Image that you have made en GIS geoprocessing tool using ArcGIS model builder and published it via web services and PopFly. Combining this new block with 100+ other existing blocks ...

/Sik

Ingen kommentarer:

Send en kommentar