mandag den 28. juli 2008

Hvor højt ligger min grund?

I sidste uge omtalte jeg http://gisdk.blogspot.com/2008/07/stormflodsscenarier-for-kerteminde.html hvor borgere i Kerteminde Kommune kunne se konsekvenserne af en vandstandsstigning på ½ til 3 meter. Data hentes fra en af to højdemodeller. Her er lidt mere om KMS' model.

/Sik

Hvor højt ligger min grund?

Danmarks højder er blevet opmålt i en nøjagtighed der er blandt verdens bedste. Målingerne skal bl.a. bruges til miljøopgaver, kystsikring, anlægsopgaver og i forsvar, beredskab mv. Borgeren får også adgang til information om højden for en adresse eller matrikel fra september 2008.

"Vi har ved laserskanning af landet fået gennemført en opmåling af Danmarks højder i en nøjagtighed der er blandt de bedste i verden. Bl.a. fordi en mere nøjagtig højdemodel er nødvendig, for at vi i god tid kan tage aktion på miljø- og klimaændringer. Informationerne skal bruges til planlægning af kystsikring og til brug i anlægsarbejder mv., så vi kan sikre miljøet og os selv bedst muligt. Vi vil samtidig sikre, at informationerne om højder er til rådighed for borgeren. Også selv om vi godt ved, at højdeinformation ikke alene er nok til at vurdere risikoen for, at ens grund bliver oversvømmet . Diger, kystsikring, vandløb, kloakker, dræn, vejrforhold og meget andet har også betydning . Men borgeren bør have adgang til informationerne om højderne, i takt med at de bliver klar. Vi forventer at de første nye højdedata er tilgængelige for borgeren til september", siger vicedirektør Nikolaj Veje fra Kort & Matrikelstyrelsen.

"Der tilvejebringes mange data og informationer til professionel brug som har betydning for vores miljø og hverdag. Disse data og informationer bør være til rådighed for borgeren, så borgeren får bedre mulighed for selv at tage stilling og deltage i den offentlige debat om miljøets udvikling og konsekvens af fx klimaændringer. Vi lægger vægt på, at sådanne informationer hurtigt bliver tilgængelige, og at der oplyses om begrænsningerne i brugen af informationerne. Initiativet om at stille højdedata til rådighed for borgeren er et eksempel herpå. Jeg tror, at vi i fremtiden vil se mange eksempler på tilsvarende initiativer" siger vicedirektør Nikolaj Veje fra Kort & Matrikelstyrelsen

Find et sted med nye højder

Internet-tjenesten "Find et sted" på http://www.kms.dk/ vil forventeligt fra september kunne oplyse højden for en adresse eller matriklen for de første områder, som er klar. Alle områder forventes klar inden udgangen af året. De nye højdedata er navngivet Danmarks Højdemodel og offentliggøres via "Find et sted", www.kms.dk/Sepaakort/Digitale+kort/, omkring september 2008.

Source: http://www.kms.dk/Nyheder/Arkiv/2008/hojderogborgeren.htm

1 kommentar: